کابینت مدرن

طرح روز

این نوع کابینت ها نیز با استقبال کاربران مواجه شده است و میتواند آشپزخانه مدرن را در اختیار شما قرار دهد.

سبک نو

تنها چیزی که نیاز دارید رویای آشپزخانه است. اندازه خانه یا خانواده شما هر چه که باشد، ما راه حلی داریم که هم با نیازها و هم شخصیت شما مطابقت دارد - کابینت آشپزخانه در اندازه های مختلف، کشوهایی با امکانات بی پایان و سازماندهی داخلی متناسب با آن.

تاریخچه

طراحی مدرن پس از ویرانی جنگ جهانی اول در اروپا نشأت گرفت. بیشتر دنیای قبل از جنگ ویران شد، برخی به معنای واقعی کلمه در جنگ سراسر قاره، اما همچنین به صورت مجازی، به این دلیل که بسیاری از ایده های قبل از جنگ بزرگ پوچ به نظر می رسیدند. منسوخ شده در برابر ویرانی های جنگ. مدارس جدید، به ویژه باهاوس در آلمان، ایده های جدیدی را برای طراحی به ارمغان آورد.